top of page

Het bestuur van de stichting

Bestuursleden

Sinds 1994 is de organisatie van de Folkcamps op Eerde een stichting en heeft ze dus ook een bestuur. Indien je vragen of opmerkingen hebt voor het bestuur, neem contact op via info@folkcampeerde.nl.

 

Wouter woont in Schiedam, werkte aan de Wageningen Universiteit en is nu met pensioen. Tijd genoeg voor Eerde dus. Hij was al vaak muziekstaf en sinds 2021 is hij voorzitter van het bestuur.
 

Dorine is geboren in 1951 en woont in Amsterdam. Inmiddels geniet ze van haar pensioen. Daarvoor was ze docent lichamelijke opvoeding. Zij verzorgt de deelnemers- en financiële administratie. Zij heeft als huishoudelijke staf en als deelnemer al zeer vele kampen meegemaakt.


Hannah is geboren in 1994. Hannah is al van jongs af aan trouwe folkcamper en neemt steeds vaker plaats in de muziekstaf. Hen studeerde Nederlands en filosofie in Groningen, woont nu in Utrecht en speelt accordeon bij balorkest De Bände.
 

André is geboren in 1947 en woont in Almere. Hij is gepensioneerd docent elektrotechniek. Op Eerde is hij regelmatig deelnemer en staf techniek.

Jonas (1996) is de nieuwste én jongste aanwinst van het bestuur. Hij komt al zijn hele leven op Eerde en neemt sinds 2021 de ledenadministratie op zich.

 

Het bestuur zorgt ervoor dat er een goed raamwerk is om de kampen ieder jaar weer te organiseren.
Daarvoor verricht het bestuur de volgende werkzaamheden:

 • het maken van een kader voor de kampen (programma in hoofdlijnen, omvang van de staf, etc.)

 • het maken van een begroting van de kosten; het bepalen van de kampprijs; het bijhouden van de boekhouding en het opstellen van een financiële verantwoording en het factureren en innen van kampgelden.

 • het onderhouden van contacten met de eigenaren van de locatie voor het maken van afspraken over allerlei praktische zaken zoals data van de kampen en de huur.

 • het werven en instrueren van vrijwilligers voor de staven van de kampen. Dat houdt in: nagaan wie staflid zou willen zijn door middel van de jaarlijkse stafmailing in het najaar. Het daaruit vaststellen van de Algemene staf en in overleg met hen een staf samenstellen.

 • de stafleden adviezen geven over de opzet en de uitvoering van de kampen. Dit gebeurt door middel van Leidraad, stafmappen en andere informatiekanalen.

 • het verzorgen van publiciteit door middel van de website, Facebook, folders en diverse merchandising,  zodat zoveel mogelijk mensen weten dat er Folkcamps zijn die door de S.F.E. worden georganiseerd en in welke periode dat is. 

 • werven van deelnemers. 

 • het jaarlijks informeren van de donateurs door middel van de donateursbrief.

 • zorgen voor de materialen en apparatuur die voor de kampen nodig zijn. Dat houdt in het huren van tent en geluidsapparatuur, zorgen voor kopieerapparaat, staffiets en het aanvullen van de inventaris.

 • zorgen voor verzekering(en).

 • de eindevaluaties van de kampen bespreken en naar aanleiding daarvan de leidraad en stafmappen aanpassen voor volgende jaren.

 

Bestuurstaken

Voorzitter: Wouter Verkerke

Penningmeester: Dorine van Doorn

Secretaris, webbeheer, communicatie: Hannah Mars

Techiek en inventaris: André Vingerhoed

Ledenadministratie: Jonas Mars

Bestuurstaken

bottom of page