top of page

Het bestuur van de stichting

Sinds 1994 is de organisatie van de Folkcamps op Eerde een stichting en heeft ze dus ook een bestuur. Je kan ons bereiken op info@folkcampeerde.nl.
 

Wouter Verkerke: voorzitter

Wouter woont in Schiedam, werkte aan de Wageningen Universiteit en is nu met pensioen. Tijd genoeg voor Eerde dus. Hij was al vaak muziekstaf en sinds 2021 is hij voorzitter van het bestuur.

Hanke Nijman: penningmeester

Hanke (1988) ontdekte als kind de magie van Eerde, na jaren als trouwe deelnemer was ze regelmatig algemene staf en dansstaf. Ze woont in Zeist, werkt in Den Haag en geeft wekelijks dansles bij volksdansvereniging Oud Poelgeest in Leiden.

Jip Mars: secretaris, webbeheer, communicatie

Jip (1994) is al van jongs af aan trouwe folkcamper en neemt steeds vaker plaats in de muziekstaf. Hen studeerde Nederlands en filosofie in Groningen, woont nu in Utrecht, werkt bij Emancipator aan mannenemancipatie en speelt accordeon in orkest De Bände.
 

Tijn Boissevain: techniek & inventaris

Tijn speelt en volksdanst al zijn hele leven en is ongeneeslijk liefhebber van Bulgaars. Bovendien is hij technisch duizendpoot en ICT’er, en regelde ook al de techniek op Tanats-, Balkan- en Zomerfestivals. Geen wonder dat hij in het SFE-bestuur de techniek voor zijn rekening neemt.

Jonas Mars: deelnemersadministratie

Jonas (1996) komt al zijn hele leven op Eerde en neemt sinds 2021 de deelnemersadministratie op zich. Hij is regelmatig muziekstaf op Eerde en speelt klarinet in balorkest De Bände.

Rosalie Krijger: algemeen lid

Rosalie Krijger (1962) woont en werkt in Noordwijk. Al zo’n 25 jaar is zij betrokken bij de Folkcamps, vaak als zangstaf. Al eerder was zij bestuurslid en nu dus op herhaling.

Bestuurstaken

Het bestuur zorgt ervoor dat er een goed raamwerk is om de kampen ieder jaar weer te organiseren. Dit is wat we doen:

 • het maken van een kader voor de kampen (programma in hoofdlijnen, omvang van de staf, etc.)

 • het maken van een begroting van de kosten; het bepalen van de kampprijs; het bijhouden van de boekhouding en het opstellen van een financiële verantwoording en het factureren en innen van kampgelden.

 • het onderhouden van contacten met de eigenaren van de locatie voor het maken van afspraken over allerlei praktische zaken zoals data van de kampen en de huur.

 • het werven en instrueren van vrijwilligers voor de staven van de kampen. Dat houdt in: nagaan wie staflid zou willen zijn door middel van de jaarlijkse stafmailing in het najaar. Het daaruit vaststellen van de Algemene staf en in overleg met hen een staf samenstellen.

 • de stafleden adviezen geven over de opzet en de uitvoering van de kampen. Dit gebeurt door middel van Leidraad, stafmappen en andere informatiekanalen.

 • het verzorgen van publiciteit door middel van de website, Facebook, folders en diverse merchandising,  zodat zoveel mogelijk mensen weten dat er Folkcamps zijn die door de S.F.E. worden georganiseerd en in welke periode dat is. 

 • werven van deelnemers. 

 • het jaarlijks informeren van de donateurs door middel van de donateursbrief.

 • zorgen voor de materialen en apparatuur die voor de kampen nodig zijn. Dat houdt in het huren van tent en geluidsapparatuur, zorgen voor kopieerapparaat, staffiets en het aanvullen van de inventaris.

 • zorgen voor verzekering(en).

 • de eindevaluaties van de kampen bespreken en naar aanleiding daarvan de leidraad en stafmappen aanpassen voor volgende jaren.

bottom of page