top of page

De oprichters

In 1977 lukte het Koos en Femke van Doorn om het bestuur van de “Nevo” (Nederlandse Volksdans Vereniging) zover te krijgen dat zij onder hun auspiciën een proef mochten nemen met het organiseren van een “Folkcamp” zoals zij dat in Engeland hadden meegemaakt. Dit was mogelijk doordat er op dat moment een aanbod was van de directeur van de Internationale school op Eerde om gebruik te maken van hun accommodatie. Het lukte Koos en Femke om een staf van vrijwilligers bij elkaar te krijgen. Het kamp was binnen 14 dagen na publicatie volgeboekt en werd een groot succes. Dat was het begin van wat voor velen nu nog steeds vanzelfsprekend is: ’s zomers ga je een week naar het Folkcamp op Eerde.

In 1992 werd het initiatief genomen tot het oprichten van een zelfstandige stichting voor de organisatie van de Folkcamps. Vanaf die tijd lag het initiatief in handen van het bestuur van de Stichting Folkcamps Eerde(S.F.E.). De uitgangspunten vanuit het allereerste begin werden in ere gehouden en zijn soms zelfs tot tradities uitgegroeid.

Iedere Stichting wordt vroeger of later geconfronteerd met het overlijden van zijn initiatiefnemers. In de zomer van 2006 overleed Femke van Doorn-Last, Koos van Doorn overleed in de zomer van 2008. Vele jaren zijn zij de grote drijvende krachten geweest achter de organisatie van de Folkcamps. Vrijwel ieder jaar waren Femke en Koos aanwezig op Eerde. We zijn hen veel dank verschuldigd.

bottom of page