top of page

Over de Stichting

De Folkcamps worden georganiseerd door de Stichting Folkcamps Eerde, bestuurd door het bestuur, ondersteund door enkele vrijwilligers. Elk kamp wordt geleid door een staf van vrijwilligers, die aangestuurd wordt door de algemene staf.

De oprichters zijn we zeer dankbaar dat ze ooit het initiatief hebben genomen en het hebben aangedurfd om de kampen te blijven organiseren. De donateurs hebben ook vanaf het begin een grote rol gehad in het voortbestaan van de Stichting, waarvoor onze hartelijke dank.

bottom of page