top of page

Donateurs

Stichting Folkcamps Eerde draait geheel op de inzet van vrijwilligers. Daarin worden we erg gesteund door onze vaste donateurs. Hun donaties dragen eraan bij dat deelname aan een Folkcamp voor iedereen betaalbaar is en kan blijven.
 

Draag je onze Folkcamps een warm hart toe? Al vanaf €16 per jaar ben je donateur! 

Iedereen vanaf 12 jaar kan donateur worden. Het donateurschap telt per kalenderjaar. Als donateur krijg je €6 korting op de kampprijs van het jaar waarin je donateur bent, als je je donatie vóór 7 april overmaakt op NL37 INGB 0002 363341 (t.n.v. S.F.E. te Amsterdam o.v.v. voor- en achternaam van de donateur).

bottom of page