Aanmelden voor stafleden 2020

Wervingsprocedure

 

De werving van stafleden gaat als volgt:

  1. Stafleden kunnen zich aanmelden vanaf november. Op deze pagina verschijnt een formulier (zie boven).

  2. Het bestuur benoemt in december de algemene staven van ieder kamp.

  3. De algemene staven stellen, in overleg met het bestuur, in december hun team samen. 

  4. In januari zijn de staven samengesteld en worden ze voorgedragen aan het bestuur.

  5. Het bestuur stelt in haar vergadering van eind januari de stafsamenstelling vast.

  6. Niet verkozen aangemelde stafleden worden kort na deze vergadering ingelicht.

  7. De namen van de stafleden worden gepubliceerd op de website.

Stichting Folkcamps Eerde (S.F.E.)
NL37 INGB 0002 363341

  • Facebook Social Icon

We zijn ook op Facebook! Vind je ons leuk?