Het bestuur van de stichting

 

De Stichting Folkcamps Eerde bestaat sinds 1994. Het bestuur leidt de organisatie van de Folkcamps in goede banen. Indien je vragen of opmerkingen hebt voor het bestuur, neem contact op via info@folkcampeerde.nl.

 

Janka is geboren in 1985. Ze woont in Almere en is werkzaam als jurist bestuursrecht. Ze heeft al heel wat folkcamps meegemaakt, onder meer als kinderstaf.
 

Dorine is geboren in 1951 en woont in Amsterdam. Inmiddels geniet ze van haar pensioen. Daarvoor was ze docent lichamelijke opvoeding. Zij verzorgt de deelnemers- en financiële administratie. Zij heeft als huishoudelijke staf en als deelnemer al zeer vele kampen meegemaakt.


Hannah is geboren in 1994. Ze is al van jongs af aan trouwe folkcamper en neemt steeds vaker plaats in de muziekstaf. Ze heeft Nederlands en filosofie gestudeerd in Groningen en woont nu in Utrecht.
 

André is geboren in 1947 en woont in Almere. Hij is gepensioneerd docent elektrotechniek. Op Eerde is hij regelmatig deelnemer en staf techniek.

Bert is geboren in 1956, woont in Haarlem en is van beroep kok. Hij volksdanst al vanaf z’n achtste jaar en is de laatste jaren vooral bestuurlijk actief in de volksdanswereld. Op Eerde is hij al vele jaren hoofdkok geweest.

 

Het bestuur zorgt ervoor dat er een goed raamwerk is om de kampen ieder jaar weer te organiseren.
Daarvoor verricht het bestuur de volgende werkzaamheden:

 • het maken van een kader voor de kampen (programma in hoofdlijnen, omvang van de staf, etc.)

 • het maken van een begroting van de kosten; het bepalen van de kampprijs; het bijhouden van de boekhouding en het opstellen van een financiële verantwoording en het factureren en innen van kampgelden.

 • het onderhouden van contacten met de eigenaren van de locatie voor het maken van afspraken over allerlei praktische zaken zoals data van de kampen en de huur.

 • het werven en instrueren van vrijwilligers voor de staven van de kampen. Dat houdt in: nagaan wie staflid zou willen zijn door middel van de jaarlijkse stafmailing in het najaar. Het daaruit vaststellen van de Algemene staf en in overleg met hen een staf samenstellen.

 • de stafleden adviezen geven over de opzet en de uitvoering van de kampen. Dit gebeurt door middel van Leidraad, stafmappen en andere informatiekanalen.

 • het verzorgen van publiciteit door middel van de website, Facebook, folders en diverse merchandising,  zodat zoveel mogelijk mensen weten dat er Folkcamps zijn die door de S.F.E. worden georganiseerd en in welke periode dat is. 

 • werven van deelnemers. 

 • het jaarlijks informeren van de donateurs door middel van de donateursbrief.

 • zorgen voor de materialen en apparatuur die voor de kampen nodig zijn. Dat houdt in het huren van tent en geluidsapparatuur, zorgen voor kopieerapparaat, staffiets en het aanvullen van de inventaris.

 • zorgen voor verzekering(en).

 • de eindevaluaties van de kampen bespreken en naar aanleiding daarvan de leidraad en stafmappen aanpassen voor volgende jaren.

 

 

Voorzitter: Janka Kahlman

Penningmeester en administratie: Dorine van Doorn

Secretaris en webbeheer: Hannah Mars

Techiek en inventaris: André Vingerhoed

Catering en algemeen: Bert Kersting

Bestuurstaken