Ondersteunende taken

Opslag knutselmateriaal: Marian Kamminga

Marian draagt zorg voor de opslag van het materiaal voor de kinderworkshops. Ook zorgt zij ervoor dat de materialen bij aanvang van de Folkcamps op de locatie zijn, en haalt ze op de laatste dag ook weer op.