Plaatsingsprocedure

Na sluiting van de aanmelding worden de binnengekomen aanmeldingen ingedeeld. Daarbij wordt gelet op een evenwichtige samenstelling van de deelnemers in elk kamp. Dat is nodig voor de organisatie op het kamp (er moeten bijvoorbeeld voldoende corveeërs zijn). Als er voor een kamp meer belangstellenden dan plaatsen zijn wordt er geloot. Hierbij wordt wel rekening gehouden met het maximale aantal kinderen (0 - 12 jaar) per kamp en het aantal beschikbare bedden (vol is vol). Als de loting is afgerond ontvang je persoonlijk bericht over al of niet plaatsen en over de betaling. Bij uitloting krijg je in de ‘afwijzingsbrief’ te lezen op welk kamp er eventueel nog wel plek is. Die vrije plekken worden dan op volgorde van aanmelding toebedeeld. Indien je dat niet wilt kom je op een wachtlijst te staan voor het kamp van je eerste keuze.

Annuleringen

 

Gezien het grote aantal mensen dat graag naar een folkcamp wil, zijn we er niet voor dat iemand zich snel aanmeldt om dan later toch maar af te zeggen. Maar natuurlijk zijn er (nare) omstandigheden die dat soms toch kunnen veroorzaken. Daarom is de volgende afspraak gemaakt: Wie zich vóór 15 juni, met een goede reden, afmeldt krijgt zijn kampgeld teruggestort (minus € 15,- administratiekosten per persoon). Bij annulering na die datum wordt alleen geld terugbetaald (ook minus € 15,- administratiekosten per persoon) als een andere deelnemer (van de evt. wachtlijst) je plaats in het kamp inneemt. Bedenk voor jezelf of je een annuleringsverzekering af wilt sluiten.

Huisregels Stichting Folkcamps Eerde

Iedere opgave houdt instemming met de Huisregels in. Deze regels staan ook op het aanmeldformulier.

  1. We zijn te gast op het landgoed van Eerde. We verwachten dat iedereen zich als een goede gast gedraagt en zich houdt aan de eigen huisregels en die van de accommodatie.

  2. We gedragen ons zo, dat het kamp zonder problemen kan verlopen.

  3. Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen naar het folkcamp, m.u.v. hulpdieren. Neem daarover even contact op met de algemene staf van je kamp.

  4. De deelnemers doen een dagelijks terugkerende corveetaak om zo samen het kamp op rolletjes te laten lopen en netjes te houden.

  5. In de danszaal kan je drankjes kopen bij de bar. Het is niet toegestaan daar eigen drank te nuttigen.

  6. Aan deelnemers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verkocht, conform de wet.

  7. Personen onder de 18 jaar en anderen die bijv begeleid wonen mogen alleen deelnemen onder begeleiding van een volwassene. Het bestuur gaat ervanuit dat aanmelding in overleg is met ouders/verzorgers/begeleiders.

  8. Door in te schrijven aanvaard je dat de Algemene Staf van het Bestuur een mandaat heeft gekregen om op het kamp sturend op te treden en in algemeen belang eventueel (individuele) beperkende maatregelen kan opleggen.

  9. Wie zich vóór 15 juni, met een goede reden, afmeldt krijgt zijn kampgeld teruggestort (minus € 15,- administratiekosten per persoon). Bij annulering na die datum wordt alleen geld terugbetaald (ook minus € 15,- administratiekosten per persoon) als een andere deelnemer (van de evt. wachtlijst) je plaats in het kamp inneemt.

  10. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar een oplossing voor je evt. voedselallergie of dieet, niet de kok. Daarom neem je, voordat je je aanmeldt, altijd eerst contact op met info@folkcampeerde.nl om in contact te komen met de hoofdkok van het kamp (ook als je al vele jaren op kamp komt en er altijd aangepast voor je gekookt is). Je meldt je pas aan, nadat in gezamenlijk overleg met de kok een oplossing is gevonden.

Ook de huisregels van de Internationale School Eerde zijn van toepassing.

Huisregels en procedures