Plaatsingsprocedure

Na sluiting van de aanmelding worden de binnengekomen aanmeldingen ingedeeld. Daarbij wordt gelet op een evenwichtige samenstelling van de deelnemers in elk kamp. Dat is nodig voor de organisatie op het kamp (er moeten bijvoorbeeld voldoende corveeërs zijn). Als er voor een kamp meer belangstellenden dan plaatsen zijn wordt er geloot. Hierbij wordt wel rekening gehouden met het maximale aantal kinderen (0 - 12 jaar) per kamp en het aantal beschikbare bedden (vol is vol). In de tweede helft van maart ontvang je persoonlijk bericht over al of niet plaatsen en over de betaling. Bij uitloting krijg je in de ‘afwijzingsbrief’ te lezen op welk kamp er eventueel nog wel plek is. Die vrije plekken worden dan op volgorde van aanmelding toebedeeld. Indien je dat niet wilt kom je op een wachtlijst te staan.

Annuleringen

 

Gezien het grote aantal mensen dat graag naar een folkcamp wil, zijn we er niet voor dat iemand zich snel aanmeldt om dan later toch maar af te zeggen. Maar natuurlijk zijn er (nare) omstandigheden die dat soms toch kunnen veroorzaken. Daarom is de volgende afspraak gemaakt: Wie zich vóór 15 juni, met een goede reden, afmeldt krijgt zijn kampgeld teruggestort (minus € 15,- administratiekosten per persoon). Bij annulering na die datum wordt alleen geld terugbetaald (ook minus € 15,- administratiekosten per persoon) als een andere deelnemer (van de evt. wachtlijst) je plaats in het kamp inneemt. Bedenk voor jezelf of je een annuleringsverzekering af wilt sluiten.

Huisregels Stichting Folkcamps Eerde

Iedere opgave houdt instemming met de Huisregels in. Deze regels staan ook op het aanmeldformulier.

 1. We zijn te gast bij de Groepsaccomodatie De Haverkamp. We verwachten dat iedereen zich als een goede gast gedraagt en zich houdt aan de eigen huisregels en die van de accommodatie (zie onder) .

 2. We gedragen ons zo, dat het kamp zonder problemen kan verlopen.

 3. Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen naar het folkcamp, m.u.v. hulpdieren. Neem even contact op met de staf.

 4. De deelnemers doen een dagelijks terugkerende corveetaak om zo samen het kamp op rolletjes te laten lopen en netjes te houden.

 5. In de danszaal kan je drankjes kopen bij de bar. Het is niet toegestaan daar eigen drank te nuttigen.

 6. Aan deelnemers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verkocht, conform de wet.

 7. Personen onder de 18 jaar mogen alleen deelnemen onder begeleiding van een volwassene. Het bestuur gaat ervan uit dat aanmelding in overleg is met de ouders/verzorgers.

 8. Door in te schrijven aanvaard je dat de Algemene Staf van het Bestuur een mandaat heeft gekregen om op het kamp sturend op te treden en in algemeen belang eventueel (individuele) beperkende maatregelen kan opleggen.

 9. Wie zich vóór 15 juni, met een goede reden, afmeldt krijgt zijn kampgeld teruggestort (minus € 15,- administratiekosten per persoon). Bij annulering na die datum wordt alleen geld terugbetaald (ook minus € 15,- administratiekosten per persoon) als een andere deelnemer (van de evt. wachtlijst) je plaats in het kamp inneemt.

 10. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar een oplossing voor je evt. voedselallergie/ dieet, niet de kok. Daarom neem je, voordat je je aanmeldt, altijd eerst contact op met info@folkcampeerde.nl om in contact te komen met de hoofdkok van het kamp (ook als je al vele jaren op kamp komt). Je meldt je pas aan, nadat in gezamenlijk overleg met de kok een oplossing is gevonden.

Huisregels De Haverkamp

 1. In het gehele gebouw mag niet gerookt worden.

 2. Ten allen tijde dient het geluid zo te zijn afgesteld dat dit geen hinder voor buurtbewoners kan opleveren. Dit geldt ook voor het zingen, schreeuwen, enz. op wegen zowel in het bewoonde als in het bosgebied. Indien u in de accommodatie gebruik maakt van muziek, in welke vorm dan ook, dient deze na 23.00 u als achtergrondmuziek te zijn afgestemd.

 3. Na 19.00 u 's avonds verzoeken wij u muziek buiten, uit te laten i.v.m. rust voor de omgeving.

 4. Wil men van het bos gebruik maken, informeer dan eerst waar men wel/niet mag komen.Na speurtochten of wandeltochten, pijltjes enz. weer ophalen, zodat er geen rommel achterblijft. Laat het bos netjes achter! Na zonsondergang en voor zonsopgang is het niet toegestaan om het bos te komen; alleen de openbare wegen (grote zandwegen) door het bos mogen betreden worden. Dit i.v.m verstoring van het wild. Tevens dient U er rekening mee te houden dat er mensen in het bos wonen.

 5. Bedden mogen niet verplaatst worden i.v.m. beveiligingshekjes van de bovenste slaapplaatsen en beschadiging van de vloer. Bij verplaatsing van de bedden kunnen obstakels ontstaan bij calamiteiten, waardoor bij brand mensen c.q. kinderen zichzelf of anderen in gevaar brengen.

 6. Het is verplicht een kussensloop, een matrasovertrek en een slaapzak/dekbed te gebruiken. Deze dient u zelf mee te brengen. Op aanvraag kunt u dekens krijgen. Gebruik ze alleen voor datgene waar ze voor bestemd zijn.

 7. Meenemen van huisdieren is niet toegestaan, m.u.v. blindegeleidehonden.

 8. Andere gebouwen dan de groepsaccommodatie zijn zonder gevraagde toestemming niet vrij toegankelijk. Wil men paarden, veulens of kalfjes zien, dan kan de A.S. overleggen met de beheerder, wanneer dit het beste gebeuren kan. Bezichtiging van de stallen geschiedt op eigen risico en onder toezicht van een volwassene. De dieren mogen niet gevoerd worden.

 9. Het is niet toegestaan aan de kant van het woonhuis te komen.

 10. Het is niet toegestaan om zich te bevinden in weilanden omdat het gras bestemd is voor de koeien. Achter het sportveld is een bosje waar men eveneens niet mag vertoeven.

 11. Is men van plan een kampvuur te maken, dan graag vooraf overleggen met de Technische Staf i.v.m. lokale regels.

 12. Droppings graag vooraf overleggen met de Algemene Staf i.v.m. lokale afspraken.

 13. Auto's graag parkeren op aanwijzing van de Technische Staf. Tenten, caravans en campers graag plaatsen op de aangewezen plekken.

 14. Nooduitgangen zijn nooduitgangen en mogen niet als gewone uitgang gebruikt worden.

 15. Andere elektrische apparatuur dan hier aanwezig is, mag alleen gebruikt worden in overleg met de beheerder.

 16. Punaises mogen alleen gebruikt worden op het prikbord. Dus niet aan binnendeuren, wanden, zolders en ook niet op buitendeuren van andere gebouwen. Het gebruik van ductape is niet toegestaan, dit i.v.m. beschadiging of achterblijven van lijmresten bij het verwijderen ervan. Schilderstape of gewoon plakband is prima.

 17. Het is niet toegestaan om inventaris of meubilair behorende bij de accommodatie mee te nemen naar het bos.
  Stoelen en tafels uit zowel eetzaal, grote zaal en stafkamer mogen sowieso niet buiten gebruikt worden. Wil men buiten gaan zitten dan tafels, stoelen of banken uit de oude kampeerboerderij gebruiken. (navraag bij beheerder).

 18. De beheerder stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en/of zoekraken van goederen. Indien men schade aanbrengt aan goederen van een ander c.q. beheerder dient men dit te melden. Aangeraden wordt hiervoor een verzekering af te sluiten.

Huisregels en procedures

Stichting Folkcamps Eerde (S.F.E.)
NL37 INGB 0002 363341

 • Facebook Social Icon

We zijn ook op Facebook! Vind je ons leuk?