Corveewijzers (2018)

De Huishoudstaf van kamp 1 is verantwoordelijk voor het ophangen van onderstaande corveewijzers.

In de stafmap op de lokatie, zitten exemplaren in een plastic hoesje. Laat ze met plastic hoesje en al ophangen op een plek waar de corveeërs kunnen zien wat er van ze wordt verwacht.
De Huishoudstaf van het laatste kamp zorgt ervoor dat bij de eindopruiming nog bruikbare corveewijzers weer in deze map worden teruggedaan. Als ze plakkerig of vies zijn, doe ze dan meteen weg. Het bestuur zorgt voor een complete set.

  •  EHBO’er ontvangt van de A.S. een taakomschrijving.

  • Mochten er ook gebruiksaanwijzingen voor afwasmachine en wasmachine of andere relevante instructies zijn, hang die dan op de juiste plaatsen (en vermeld ze op het materiaal overzicht!).

  • Aan elk corvee is een staflid toegewezen, die toezicht houdt. Verdeling is als volgt:
    HUISHOUDSTAF      KOOKSTAF     TECHNISCHE STAF    ALGEMENE STAF

Ophangen in gang

Ophangen in keuken

Ophangen in grote tent

Ophangen in Danszaal

Stichting Folkcamps Eerde (S.F.E.)
NL37 INGB 0002 363341

  • Facebook Social Icon

We zijn ook op Facebook! Vind je ons leuk?